wiz1.PNGwiz2.PNGwiz3.PNGwiz4.PNG

POLSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA - "DROGA KU NOWOCZESNOŚCI"

Polska Komunikacja Samochodowa to przedsiębiorstwo, które za główny cel swojej działalności postawiło sobie odtworzenie silnego, krajowego przewoźnika w ruchu pasażerskim. Spółka realizuje przemyślaną, popartą analizą biznesową strategię, zakładającą integrację kilku istniejących spółek PKS.


Polska Komunikacja Samochodowa widzi pilną potrzebę
objęcia całej Polski siecią połączeń autobusowych, realizowanych przez jednego przewoźnika.
Podmioty związane z Polską Komunikacją Samochodową w ramach jednej grupy kapitałowej są obecnie właścicielami 85% akcji PKS w Olsztynie oraz w Siedlcach, gdzie z powodzeniem bilansują działalność spółek. PKS Siedlce S.A. we wrześniu 2012, pół roku od prywatyzacji, osiągnął dodatni wynik na działalności przewozowej.


Długoterminową strategią Spółki jest prowadzenie wysokiej jakości działalności transportowej - rozwijanie nowoczesnej floty autobusowej i infrastruktury dworcowej o europejskich standardach.